S k l e n a ř i c e   1 3 .... Běžky

stopa lesem pod Hvězdou k restauraci Hvězda jen 200 metrů na okruhu č. 1
na okruhu č. 1 Jizerky, v poledne Jizerky, po západu slunce na okruhu č. 1