C y k l o t r a s y   d o   J i z e r s k ý c h   h o r

z Příchovic okolím Souše z Kořenova kolem Holubníku Štolpišskou silnicí
z Kořenova na horu Smrk z Kořenova okolo Jizerských přehrad