C y k l o t r a s y   v   o k o l í   S k l e n a ř i c

ze Sklenařic okolo rozhledny Štěpánka, 24 km z Hor.Polubného přes Smědavu na Knajpu, 36 km
z Harrachova na Ručičky, 18 km z Janovy Hory na Mísečky, kol Medvědína, 23 km